Kurser

START > KURSER

Miljööverkänslighet. Psykologisk bedömning och behandling.

7,5 poäng.

 

Kursen erbjuds på Teneriffa och i Sverige.

 

Psykologer och terapeuter med KBT kompetens är välkomna.

_____________________________________________________________________________

Kursen på Teneriffa, Los Cristianos, hotell Labranda Reveron Plaza.

 

2019, 2-6 December. Anmälan senast 1 Oktober 2019.

Tid: Kl. 8.00 - 14.45. Måndag, tisdag, (onsdag ledig), torsdag och fredag.

 

Resan och hotell ordnar du själv. Hotellet har en fantastisk utsikt over oceanen från taktarasen med en pool med 26°C. Se bilder från Los Cristianos och hotellet nedan.

Kursen startar när det blir minst 8 deltagare.

Boka resan först när du får bekräftelsen om kursens start.

Buss från flygplatsen till Plaza hotellet i Los Cristianos centrum: ca 40:-kr.

_____________________________________________________________________________

Kursen i Sverige, Uppsala, centrallt.

 

2019 VT- 13-14 maj och 10-11 juni. Anmälan senast 1/3 2019.

Tid: 9.30-16.00.

_____________________________________________________________________________

Syfte och sammanfattning av innehåll

Kursens syfte är att ge diagnostiska och terapeutiska kunskaper om psykologisk behandling av miljööverkänslighet.  Miljööverkänsliga personer reagerar med starka symptom på låga doser av exponering och i brist på behandling fördjupas symptomen genom undvikande copingstrategier. Kursen ska ge omfattande kunskaper om miljööverkänslighet, bedömning av nivåer av verklighetsanpassning, försvarsmekanismer, tekniker för hantering av ångest och panikattacker samt psykologens roll i deltagandet i tvärprofessionella team som ofta är inblandade i behandlingen av miljööverkänslighet. Kunskaper om miljööverkänslighet är viktiga bland professioner som kommer i kontakt med patienter med miljööverkänslighet. De drabbade individerna måste tas på allvar av hälsovårdspersonal, för att om den rätta hjälpen uteblir väljer patienterna att undvika miljöexponering, som i sin tur kan leda till isolering. En integrerad modell för behandling kommer att presenteras, innehållande kunskaper om miljöns påverkan på hälsan, neuropsykologiska mekanismer och terapeutisk intervention baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Behovet av kunniga psykologer som kan behandla miljööverkänslighet är växande.

Kursinnehåll

 

Under kursen kommer föreläsningar varvas med övningar och fallbeskrivningar.

 

 • Miljööverkänslighet: Teoretisk bakgrund och diagnos av sjuka hus-syndrom (SBS), ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO), multipel kemisk känslighet (MCS), doftkänslighet och överkänslighet mot elektromagnetiska fält (EMS), som inkluderar elektrisk utrustning, datorer, Wi-Fi och mobila nät.
 • Riskfaktorer för utveckling av miljööverkänslighet: Det är vanligt att långvariga byggnadsrelaterade symptom (SBS) utvecklas till MCS och senare till känslighet för elektromagnetiska fällt s.k. el-överkänslighet.
 • Tvärprofessionellt samarbete: Kunskaper om miljööverkänslighet och samarbete med andra professioner.
 • Diagnostiska och terapeutiska kunskaper: Testbatterier för undersökning av miljööverkänslighet, bedömning av tänkande/verklighetsuppfattning, motivation och resurser för behandling i samband med symptom som tillskrivs låga doser av miljöexponering samt att kunna ersätta dysfunktionella copingstrategier med en funktionell och realistisk inställning.
 • Utbildning i behandlingsmetoder: Kvalificerad rådgivning, modell för endast en-, fem- och åtta sessioner.
 • Varför funkar inte bara KBT på miljööverkänsliga personer? Relation mellan stressyndrom, utbrändhet och miljööverkänslighet.
 • Fallgropar och räddningstekniker för en lyckad behandling.
 • Exponeringsterapi och återfallsförebyggande.

 

Kurs schema

Dag 1: Miljööverkänslighet. Bedömning och behandling

 •  Fika. Introduktion av kursledare och deltagare. Imaginativ övning.
 • En en-session behandlingsmodell.
 • Miljööverkänslighet: SBS, MCS, EMF.
 • Projektiv diagnostisk metod, Draw a Person in the Regn (PiR). Övning.
 • Lunch
 • Behandling av miljööverkänslighet.
 • Varför funkar inte bara KBT på EI-patienter? Fallgropar och räddningstekniker.
 • Fika
 • Presentation av Integrativ Modell för behandling av EI (IMEI).
 • Examination.

Dag 2: Bedömning

 •  Fika. Sammanfattning av Dag 1.
 • Svikt i verklighetsuppfattningen.
 • Diagnostiska metoder vid IMEI. Personlighet och SBS (NIVA 2018).
 • PiR. Normalutveckling, IK, emotionella-, och hjärnskadeindikatorer.
 • Lunch
 • Integrativ  för EI (IMEI), verkningsmekanismer.
 • Andra fallexemel.
 •  Fika
 • Modell för EI (IMEI), en fem-sessions behandlingsmodell.
 • Examination.

Dag 3: Normalttänkande vs irrationellt tänkande

 • Fika. Sammanfattning Dag 2.
 • Psykosociala faktorer och SBS. (presentation från NIVA 2018).
 • Irrationellt tänkande. Psykosomatik. Somatisering. Alexitymi. Narcissism.
 •  Lunch
 • Cortexens roll vid generering av symptom och KBT.
 • Fika
 • Integrativ Modell för EI (IMEI), en åtta-sessions behandlingsmodell.
 • Examination.

Dag 4: Behandling

 • Fika. Sammanfattning Dag 3.
 • Psykologisk behandling av SBS (presentation från NIVA 2018).
 • KBT tekniker: exponeringsterapi och återfallsförebyggande.
 • Att lyckas med KBT. ’One -session’ behandling’.
 • Lunch
 • Integrativ Modell för EI (IMEI), en en-sessions behandlingsmodell med el-känslighet.
 • Andra fallexempel.
 • Fika
 • Smmanfattning av verkningsmekanismer vid förändring av tankar om exponering.
 • Examination. Kursutvärdering.

Kursens omfattning och upplägg

Kursen är på specialistnivå med samma innehåll som den som är ackrediterad 2018 och 2019 av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs, 7,5 högskolepoäng. Psykologer som vill använda kursen som specialistkurs bör anmälla sig genom specialistutbildningens katalog i Psykologförbundet.

 

Examination

 

Examination sker genom skriftigt individuellt arbete. Deltagare som går specialistutbildningen kommer dessutom mellan mötena göra inlämningsuppgifter som kommer att bedömas med betygen godkänt eller underkänt. Maximalt tillåts en dags frånvaro på kursen, vilket endast får ske i samråden med kursansvarig, och ska kompletteras utifrån överenskommelse.

 

Utvärdering

Kursen utvärderas genom att kursdeltagarna skriftligt får skatta innehåll, presentation, pedagogisk skicklighet och återkoppling.

 

Behörighet

Målgrupp leg psykologer och terapeuter med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i kognitiv beteendeterapi (KBT).

 

Kursledare/Examinator

Roma Runeson-Broberg, PhD. (Disputerad inom fältet), Docent vid Uppsala universitet, leg psykolog/psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.

 

Kostnad: 12 000 kr + moms per deltagare, betalas innan kursstart. Kurslitteratur ingår inte i priset. Valda artiklar, en del handouts delas ut vid sammankomsterna.  För- och eftermiddagsfika ingår.

 

Villkor: Kursen startar när det blir minst 8 deltagare. Kursledaren förbehåller sig rätten att av- eller omboka utbildningar p.g.a. för få deltagare.

 

Bindande anmälan

Bekräftelse om kursens start och faktura kommer senast veckan efter slutdatum för anmälan. Betalningsvillkor 30 dgr netto.

__________________________________________________________________________

 

Kursanmälan görs i formuläret nedan:

 

 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
Annan utbildning
 
Ja
Nej
 
 
 
 

Citat på deltagarnas feedback från Romas utbildning i ’Miljööverkänslighet. Psykologisk bedömning och behandling.

 

Det som deltagarna upplevde som särskilt bra med kursen var:

”Kunskap. Konkreta exempel och förslag”.

”Kunnig kursansvarig med bred teoretisk (KBT och Psykoanalytisk) och praktisk erfarenhet samt intressanta kliniska exempel”, 

”Hands-on och lätt att använda mig av dagens kunskaper”,

”Utbildning i behandling och fallgropar”,

”Dialogen”.

VÅRA KURSER

 

Vi erbjuder kurser i psykologisk bedömning och behandling av miljööverkänslighet. Kursen är i  2018 och 2019  godkänd som specialistkurs, 7,5 poäng, av specialistutbildningen inom Psykologförbundet. Kurserna är på svenska och erbjuds i Sverige och på Teneriffa. Kursanmälan är löpande och kursstart, förutom den som är redan planerad,  kan ske i överenskommelse med deltagarna.

 

Copyright © All Rights Reserved